Valdes priekšsēdētājs: Edgars Širvis
mob: 26534033
e-pasts: edgars@elrrik.lvrakstīt: edgars@elrrik.lv


Rekvizīti:

SIA “ELRRIK”
Reģ. Nr.40203124926
Juridiskā adrese:
Bauskas nov., Bauska, Ainavu iela -7, LV-3901

Swedbank:
Kods: HABALV22
Konts LV50HABA0551044715923


Sakarā ar Rubeņu ceļa rekonstrukciju mūs var atrast pēc adreses: